Hvile for sjelen

Jesus sier: Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.