Oppdraget og livet - del 2

Sissel og Morten Gundersen deler om sine erfaringer med å la oppdraget fra Jesus preget hverdagen.