Å bygge med det Gud gir

Håvard Kjøllesdal underviser om hvordan vi bygger Guds hus med det Gud gir oss.