Visjon for kommende generasjoner

Av Arne Olav Røe KF Trondheim, 21. november 2020