Displaying episodes 31 - 60 of 230 in total

Å leve av evangeliet

Terje Dahle deler om å ha et liv der kildene våre er i evangeliet. Opptak fra gudstjeneste 10.september.

Guds lengsel - vår lengsel

Terje Dahle underviser om Guds lengsel etter et Åndens folk.

Kast garnet ut på nytt!

Jesus sier: følg meg så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere!

Herren som helbreder

Hva sier bibelen om Helbredelse? Terje Dahle underviser. Opptak fra gudstjeneste i Kristent Fellesskap Trondheim.

En ny pakt del 2 - Løftene

Andre bibeltime med temaet den nye pakt. Håvard Kjøllesdal underviser ut fra det Jesus deler med disiplene sine i forbindelse med paktsmåltidet på skjærtorsdag.

En ny pakt del 1 - Guds paktsnatur

Første bibeltime med temaet den nye pakt. Håvard Kjøllesdal underviser om betydningen av ordet pakt og at pakt er noe som kjennetegner Guds egen natur.

Å bygge med det Gud gir

Håvard Kjøllesdal underviser om hvordan vi bygger Guds hus med det Gud gir oss.

Oppdraget og livet - del 2

Sissel og Morten Gundersen deler om sine erfaringer med å la oppdraget fra Jesus preget hverdagen.

Oppdraget og livet - del 1

Morten Gundersen deler om det radikale kallet til Jesus etterfølgelse.

Stødig i stormen

Håvard Kjøllesdal fortsetter undervisningen fra forrige gudstjeneste om hvordan Jesus hjelper oss til å leve med fred på innsiden.

Hvile for sjelen

Jesus sier: Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.